مشتریان‌ما

۱. شهرداری ۱۱ سال سابقه فعالیت با معاونتهای عمرانی . اجتماعی ترافیک و خدمات شهری
۲. راه آهن احداث ۱۸۷ کیلومتر خط آهن در تهران و شهرستان ها
۳.  وزارت راه . احداث ۴ زیرگذر و ۲ تونل جمعا ۸۰۰ متر
۴. سازمان تربیت بدنی وزارت ورزش احداث زمین های روباز و سالن توپی
۵.  اداره ورزش شهرداری تهران احداث ۶۸ زمین چمن مصنوعی در شهر تهران
۶.  شرکت نفت لوگو شرکت گاز و پتروشیمی و نفت و گاز و ازین دست بعنوان تامین کننده قطعات
۷.  سازمان ملل اجرای ۳ ماهه دوره برای شهروندان افغان جهت مهاجرت به امریکا
۸.  اداره نظام مهندسی مشاوره نقشه معماری محاسبه بالغ بر ۹۰ ساختمان در تهران
۹.  سازمان آب
۱۰.  اداره برق