شرکت آلوارس معمار اهورا

شرکت آلوارس معمار اهورا (شماره ثبت 5323) فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در زمینه های زیر حضوری فعال دارد :

  • انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با ساخت راه های اصلی و فرعی ، راه ریلی و فرودگاهی
  • انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با ساخت ابنیه اعم از سنگی ، بتنی ، تونل ها ، پل ها و …
  • انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با ساخت ساختمان و تأسیسات
  • انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با خطوط آب ، نقت و گاز
  • دارای رتبه 3 راه و 3 ابنیه