شرکت حامیان آتیه گستر

شرکت حامیان آتیه گستر (شماره ثبت 214383) فعالیت خود را از سال 1382 آغاز نموده و در زمینه های زیر حضوری فعال دارد :

  • نماینده رسمی شرکت اسکام در ایران
  • توسعه پهپاد
  • انرژی خورشیدی
  • مشارک در طرح های ساختمانی
  • مدیریت پیمان و پیمانکاری

این شرکت آماده هر گونه مشاوره و اجرا در بخش خصوصی برای فعال شدن شاخه بخش خصوصی در مدیریت پیمان ، پیمانکاری و مشارکت در طرح های ساختمانی می باشد.

همچنین فعال در گرفتن مجوزات خاص ویژه از شهرداری تهران برای ملک های مسکونی ، تجاری ، اداری می باشد.