گواهینامه ها

گواهینامه های کسب شده توسط گروه حامیان :

● استاندارد مدیریت کیفیت – ISO 9001
● استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی – ISO TS 29001
● استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای – BS OHSAS 18001
● استاندارد مدیریت زیست محیطی – ISO 14001
● استاندارد مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست – HSE-MS
● استاندارد مدیریت رضایت مشتریان – ISO 10002
● استاندارد مدیریت ایمنی صنایع غذایی – ISO 22000
● استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات – ISO IEC 27001
● استاندارد آراستگی محیط کار مبتنی بر تکنیک – 5s